PROJEKT

Mednarodni projekt »RESPECT WORDS« (v slovenščini »SPOŠTUJ BESEDE«) s sloganom »etično novinarstvo proti sovražnemu govoru« naslavlja vlogo medijev in tistih, ki jih ustvarjajo, v razmerju do migracij in etničnih ter religijskih manjšin. Projekt vodi španska radio-televizija EMA-RTV.

V skrb vzbujajočem Evropskem kontekstu, ki ga zaznamujejo razčlovečene migracijske politike, pomanjkanje empatije do življenja in pravic migrantov, porast islamofobnega in ksenofobnega diskurza ter poblagovljenje novinarskih informacij, partnerji projekta »Respect Words« iz več kot 150 evropskih medijev, s približno 1300 novinarji iz 8 evropskih držav (Nemčije, Avstrije, Slovenije, Španije, Grčije, Madžarske, Irske in Italije) sodelujejo v težnji, da bi prispevali k ustvarjanju novih podob, ki so ključne v borbi proti sovražnemu govoru.

Projekt »Respect Words« je utemeljen na treh ključnih oseh:

Prva je usmerjena k oblikovanju in izvajanju etičnega kodeksa o novinarski obravnavi tematik, povezanih z migracijskimi procesi in z etničnimi in religijskimi manjšinami s strani priključenih partnerjev projekta. Za pripravo tega dokumenta bo vsak partner v svoji državi pripravil seminar, na katerem se bodo skupaj z institucijami in strokovnjaki zbirale, delile in reflektirale njihove ugotovitve, ki bodo kasneje sestavljale del skupnega evropskega etičnega kodeksa.

Preko druge osi bomo zagnali spletno interaktivno mapo, ki bo prikazovala evropske dobre prakse na področju migracijskih procesov in družbenih manjšin. Mapa bo dostopna na projektni spletni strani in bo tako te prakse združila ter jim omogočila vidnost v evropskem kontekstu. Pri tem bodo izpostavljene pozitivne pobude na področju komunikacije, informacij, kulture in vključevanja migrantov in manjšinskih populacij. Te dobre prakse bodo razširjene tudi na druga področja, kjer bodo služile kot primeri za izboljševanje medijske obravnave teh vprašanj.

Po tretji osi bodo partnerji projekta pripravili in prenašali evropsko radijsko kampanjo, ki se bo izvajala v obliki novičarskih programov, intervjujev in sporočil za povečanje zavesti in razumevanja humanitarne krize, njenih vzrokov, migracijskih procesov, pravic beguncev ter etničnih in religijskih manjšin. Medijska kampanja bo delovala pod skupnim projektnim imenom “Respect Words”, moto kampanje pa bo “Etično novinarstvo proti sovražnemu govoru” v različnih jezikih.