EVROPSKI ETIČNI KODEKS ZA MEDIJE

Etični kodeks o novinarski obravnavi migracijskih procesov in družbenih manjšin v Evropi je dokument, ki bo predstavljal rezultate izmenjave zaključkov seminarjev, ki so bili/bodo izvedeni s strani vseh partnerjev projekta Respect Words. Poleg tega se bo kodeks odražal v participacijskih procesih, ki bodo utemeljeni na prispevkih stokovnjakov za komuniciranje in prispevkih institucij, ki delujejo na področju manjšin in migrantske populacije.

Namen etičnega kodeksa, ki ga bo s predvajanjem oddaj podpiralo 150 medijskih partnerjev projekta Respect Words, je vzpostaviti ključni element v procesu izboljšanja medijskega pokrivanja migracijskih procesov in etničnih ter religijskih manjšin v Evropi.

Dokument, ki bo vseboval etični kodeks, bo dostopen v osmih jezikih (nemščini, slovenščini, španščini, grščini, madžarščini, angleščini, irščini in italijanščini) in bo nudil praktične informacije z izhodišči za strokovnjake na področju komuniciranja, ko ti poročajo o vsebinah povezanih z migracijskimi in manjšinskimi tematikami. Dokument bo vseboval tudi informacije o posledicah sovražnega govora v osmih evropskih državah, primere dobrih in slabih novinarskih praks v primerih poročanja o manjšinah in migracijskih procesih. Nenazadnje bo kodeks vseboval tudi priporočila, kako spoštovati načela Mednarodne deklaracije o človekovih pravicah v novinarskih praksah.

Za urejanje in objavo dokumenta je zadolžen avstrijski partner – Mednarodni novinarski inštitut (The International Press Institute).