A PROJEKT

Az „Etikus újságírás a gyűlöletbeszéd ellen” mottót szem előtt tartva az EMA-RTV által koordinált RESPECT WORDS (A TISZTELET HANGJÁN) projekt szerint szükséges újragondolni, hogy a médiumok és az ott dolgozó szakemberek miként foglalkozzanak az etnikai, vallási kisebbségekkel és migrációs ügyekkel kapcsolatos kérdésekkel.

A különösen aggasztó európai viszonyok között – a migrációs politika dehumanizációja, az emberi élettel és emberi jogokkal szembeni empátia hiánya, az iszlamofób és xenofób megszólalások növekedése, az újsághírek elüzletiesítése – , a RESPECT WORDS projekt aktualitása megkérdőjelezhetetlen. A projektben 8 partnerország (Németország, Ausztria, Szlovénia, Spanyolország, Görögország, Magyarország, Írország és Olaszország) több mint 150 európai médiuma  és kb. 1300 újságírója fog együtt dolgozni egy új elképzelés kidolgozásán, ami elengedhetetlen a gyűlöletbeszéd elleni harcban.

A RESPECT WORDS projektnek három lényeges eleme van:

Az első elem az etnikai, vallási kisebbségekkel és migrációs ügyekkel kapcsolatos kérdések újságírói feldolgozására, kezelésére vonatkozó etikai kódex kialakítása és alkalmazása. E dokumentum előkészítése érdekében mindegyik partner a saját országában a téma szakértőivel és kapcsolódó intézményekkel közösen szemináriumot szervez, amelynek összegyűjtött, megosztott eredményei fognak megjelenni a közös európai etikai kódexben.

A második elem az etnikai, vallási kisebbségekkel és migrációs kérdésekkel kapcsolatos legjobb gyakorlatokat feltüntető online interaktív térkép elindítása, ami a RESPECT WORDS projekt internetes honlapján elérhető. A térkép összefogja és képszerűen megjeleníti ezeket a példákat európai összefüggésükben, kiemelve a pozitív kezdeményezéseket a kommunikáció, a tájékoztatás, kultúra valamint a migrációs és kisebbségi csoportok integrációjának területén. A térkép célja, hogy a bemutatott jó gyakorlatokat ki lehessen terjeszteni más területekre. Az így létrehozott gyűjtemény segíthet abban, hogy miként lehet az említett ügyeket jobban, etikusabban feldolgozni a médiumokban.

A projekt harmadik eleme egy európai rádiós kampány. Ennek során a partnerek elkészítenek majd adásba szerkesztenek olyan hírekből, interjúkból álló rádióműsorokat, amelyek segítenek a humanitárius válság megértésében, rávilágítanak a migrációs folyamatok miértjeire és az etnikai, vallási kisebbségekkel kapcsolatos előítéletes és elutasító jelenségek okaira. A rádiós kampányban készülő műsorokat is a “RESPECT WORDS” közös projektnév fogja össze és persze a különböző nyelveken elhangzó mottó: „Etikus újságírás a gyűlöletbeszéd ellen”.