Ιστορίες από μια κατοχή: οι Ισραηλινοί που διέκοψαν τη σιωπή (στα αγγλικά)