Το Πρόγραμμα

«Ηθική δημοσιογραφία ενάντια στη Ρητορική του Μίσους». Αυτή είναι η φράση- κλειδί και ο πυρήνας γύρω από τον οποίο δομείται το “Respect Words”. To πρόγραμμα, υπό τον συντονισμό του δικτύου EMA-RTV, μας καλεί να σκεφτούμε. Και υπογραμμίζει την ανάγκη να αναθεωρήσουμε τους τρόπους και τις πρακτικές με τις οποίες τα ΜΜΕ και όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτά διαχειρίζονται, παρουσιάζουν και προβάλουν θέματα και πληροφορίες που σχετίζονται με τη μεταναστευτική διαδικασία, με εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες.

Σε ένα ιδιαιτέρως ανησυχητικό Ευρωπαϊκό περιβάλλον,  με σκληρές πολιτικές μετανάστευσης, έλλειψη ενσυναίσθησης για τα δικαιώματα και την ζωή των άλλων, σε ένα περιβάλλον όπου η ισλαμοφοβία κλιμακώνεται,  ο ρατσιστικός λόγος ενισχύεται και οι δημοσιογραφικές πληροφορίες εμπορευματοποιούνται περισσότερα από 150 μέσα αναλαμβάνουν δράση. Περίπου 1300 δημοσιογράφοι και 8 χώρες- εταίροι στο πρόγραμμα «RESPECT WORDS» (Γερμανία, Αυστρία, Σλοβενία, Ισπανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία και Ιταλία), θα συνεργαστούν ώστε να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός νέου «χάρτη» με στόχο την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους. 

Το πρόγραμμα «RESPECT WORDS» βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες:

Ο πρώτος στοχεύει  στην ανάπτυξη και την εφαρμογή, εκ μέρους των εταίρων, ενός ηθικού κώδικα που σχετίζεται με τη δημοσιογραφική μεταχείριση των πτυχών που αφορούν τη μεταναστευτική διαδικασία καθώς και τις εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες. Για τη δημιουργία του συγκεκριμένου εγγράφου, κάθε εταίρος θα οργανώσει, στην ίδια του την χώρα, ένα σεμινάριο σε συνεργασία με θεσμούς και ειδικούς των οποίων τα συμπεράσματα θα συλλεχθούν, θα κοινοποιηθούν και θα γίνουν αντικείμενο στοχασμού σε ένα κοινό Ευρωπαϊκό ηθικό κώδικα.

Ο δεύτερος άξονας οδηγεί στην δημιουργία ενός διαδικτυακού διαδραστικού χάρτη βέλτιστων Ευρωπαϊκών πρακτικών για διαδικασίες μετανάστευσης και μειονότητες.  Στον διαδραστικό αυτό χάρτη, που θα υπάρχει στην ιστοσελίδα του προγράμματος, θα δίνεται έμφαση και θα προβάλλονται θετικές πρωτοβουλίες στους τομείς των επικοινωνιών, της πληροφορικής του πολιτισμού και της ενσωμάτωσης μεταναστευτικών και μειονοτικών πληθυσμών. Οι βέλτιστες αυτές πρακτικές θα επεκταθούν και σε άλλους τομείς, λειτουργώντας ως παράδειγμα για τη βελτίωση της αντιμετώπισης από τα ΜΜΕ όσον αφορά τα θέματα αυτά.

Τρίτον, οι εταίροι του προγράμματος θα δημιουργήσουν και θα μεταδώσουν μια Ευρωπαϊκή ραδιοφωνική εκστρατεία μέσω ειδησεογραφικών προγραμμάτων, συνεντεύξεων και μηνυμάτων ευαισθητοποίησης και κατανόησης της ανθρωπιστικής κρίσης και των αιτιών της, των διαδικασιών μετανάστευσης, των δικαιωμάτων των προσφύγων αλλά και των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων. Η συγκεκριμένη διαφημιστική εκστρατεία θα έχει τον τίτλο «RESPECT WORDS» ως κοινή ονομασία, σε όλες τις γλώσσες, και θα πλαισιώνεται από την φράση ‘Ηθική δημοσιογραφία ενάντια στη Ρητορική του Μίσους’,  στις γλώσσες των εταίρων του προγράμματος.