ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Στο πλαίσιο του προγράμματος RESPECT WORDS, κάθε εταίρος θα διοργανώσει, στη χώρα του, στο πρώτο μισό του 2017, ένα σεμινάριο για δημοσιογράφους, υπεύθυνους επικοινωνίας και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μετανάστευσης και των μειονοτήτων.

Ο σκοπός των συγκεκριμένων σεμιναρίων (με διαλέξεις, συζητήσεις, εργαστήρια) είναι η αναθεώρηση και η συζήτηση του ρόλου των ΜΜΕ και των επαγγελματιών στα ΜΜΕ στη διαχείριση πληροφοριών που σχετίζονται με τις μεταναστευτικές διαδικασίες οι οποίες έχουν ενισχυθεί από το τέλος του 20ου αιώνα, λόγω των πολέμων και της αυξανόμενης φτώχειας- συνέπειες ενός πολιτικού και οικονομικού μοντέλου που αδυνατεί να παγκοσμιοποιήσει τα δικαιώματα που τόσο έντονα προβάλει.    

Οι παρουσιάσεις και οι συζητήσεις με δημοσιογράφους και ειδικούς σε θέματα μεταναστευτικών διαδικασιών θα έχουν ως στόχο την ανάλυση των σημαντικότερων πτυχών που συντελούν στη διασπορά της ρητορικής μίσους στην Ευρώπη. Οι συζητήσεις θα συμβάλλουν στον καθορισμό των αιτιών και στην προσέγγιση προτάσεων ώστε να κατανοηθούν οι λύσεις που η κοινωνία, επειγόντως, θα πρέπει να απαιτήσει με αφορμή την ανθρωπιστική κρίση  που βιώνουμε.

Ουσιαστικός στόχος αυτών των σεμιναρίων είναι ο προσδιορισμός και η δημιουργία εργαλείων που θα μεταμορφώσουν, θα αναθεωρήσουν και θα ανακτήσουν τον ρόλο που θα πρέπει τα ΜΜΕ να έχουν απέναντι στην κοινωνία, επαναπροσδιορίζοντας τις δεσμεύσεις τους προς την Ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Επομένως, ενώ η συζήτηση αφορά ειδικά τους επαγγελματίες των τομέων της επικοινωνίας, θα είναι ταυτόχρονα ανοιχτή στο σύνολο της κοινωνίας διότι η αναθεώρηση του μοντέλου αφορά όλους.  

Μετά την ανάλυση και την συστηματοποίησή τους τα συμπεράσματα των σεμιναρίων θα αποτελέσουν τη βάση του κοινού αρχείου, που θα προετοιμάσουν οι 8 εταίροι του προγράμματος: δηλαδή του δημοσιογραφικού κώδικα ηθικής για την μεταχείριση θεμάτων και πληροφοριών σχετικά με τις μεταναστευτικές διαδικασίες στην Ευρώπη. 

PROCESOS MIGRATORIOS Y MINORÍAS: EL PERIODISMO ANTE LOS NUEVOS RETOS

Sevilla, 13, 14, 15 de febrero de 2017

EMA-RTV

NOVINARSTVO, MIGRACIJE IN MANJŠINE: PRED NOVIMI IZZIVI

Ljubjana, 22. – 25. Marec 2017

RADIO ŠTUDENT

ETHICAL JOURNALISM AGAINST HATE SPEECH

Dublin, 4th, 10th, 11th of April 2017

NEAR FM

A TISZTELET HANGJÁN, ELŐADÁSOK, MŰHELYBESZÉLGETÉSEK, JAVASLATOK

Budapest, 2017. március 23-án, 30-án és április 6-án

CIVIL RÁDIÓ FM98

DER GEFÄHRLICHE WIND IN DER REDE: WIE UMGEHEN MIT HASSREDEN IN DEN MEDIEN

Freiburg, Do 27. – So 30. April 2017

Radio Dreyeckland

ETICA DEL GIORNALISMO CONTRO I DISCORSI DI ODIO

Milano, 28 febbraio – 6 aprile – 4 maggio 2017

Radio Popolare

ΔHMOΣIOΓPAΦIA, KOINΏNIA & PHTOPIKH TOY MIΣOYΣ

ANTIMETΏΠIZONTAΣ TIΣ NEEΣ ΠPOKΛHΣEIΣ

24 έως 30 Απριλίου 2017

Ellinikí Radiofonía Tileórasi – ERT