ΗΘΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Ο ηθικός κώδικας για τη δημοσιογραφική μεταχείριση των μεταναστευτικών διαδικασιών και των μειονοτήτων στην Ευρώπη είναι ένα έγγραφο που απορρέει από την ανταλλαγή συμπερασμάτων  των σεμιναρίων και θα συνταχθεί από όλους τους εταίρους του προγράμματος «RESPECT WORDS». Επιπροσθέτως ο κώδικας θα πραγματεύεται θέματα που προέκυψαν από τη συμμετοχική διαδικασία ανταλλαγής/σχολιασμού πληροφοριών και συζήτησης των ειδικών στην επικοινωνία και οργανισμών με δράσεις για τις μειονότητες και το μεταναστευτικό πληθυσμό.  

Ως νέο εργαλείο στα χέρια περισσότερων από 150 τηλεοπτικών φορέων, ο κώδικας στοχεύει να γίνει το «κλειδί»  για τη βελτίωση της δημοσιογραφικής κάλυψης θεμάτων που σχετίζονται με τη μεταναστευτική διαδικασία, τις εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες στην Ευρώπη.

Το αρχείο είναι διαθέσιμο σε 8 γλώσσες (Γερμανικά, Σλοβάκικα, Ισπανικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Αγγλικά, Ιρλανδικά και Ιταλικά) και προσφέρει πρακτικές πληροφορίες- κλειδιά σε ειδικούς στην επικοινωνία. Αναλύει την επίδραση της ρητορικής μίσους σε οκτώ Ευρωπαϊκές χώρες, προβάλλει τις καλύτερες και χειρότερες δημοσιογραφικές πρακτικές όσον αφορά στην κάλυψη μειονοτικών και μεταναστευτικών διαδικασιών και τέλος περιλαμβάνει συστάσεις ώστε να γίνουν σεβαστές οι αρχές στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη δημοσιογραφική πρακτική.  

Το Διεθνές Ινστιτούτο Τύπου (IPI) με έδρα την Αυστρία είναι ο εταίρος που προγράμματος, που έχει τη γενική επιμέλεια και δημοσίευση του κώδικα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.